Raoul Wallenbergskolan

11 november

Jacobo Timerman

Den 11 november 1999 avlider den argentinske journalisten och författaren Jacobo Timerman i Buenos Aires. På 1960- och 1970- talen skrev han regelbundet om militärdiktaturens övergrepp och sattes 1977 i fängelse, där han utsattes för elchocker och andra former av tortyr. Han släpptes 1979 och gick i exil.