Raoul Wallenbergskolan

3 november

Gennaro Verolino

Den 3 november 1906 föds den katolske prästen och diplomaten Gennaro Verolino. Tillsammans med Vatikanens sändebud i Budapest under andra världskriget, Angelo Rotta, upprättar han fristäder för judiska flyktingar som sedan förses med skyddsbrev från Vatikanstaten.