Raoul Wallenbergskolan

25 oktober

Sadako Sasaki

Den 25 oktober 1955 dör tolvåriga Sadako Sasaki av den leukemi hon utvecklat sedan atombomben släpptes över Hiroshima. Före sin död ville hon hinna vika tusen origamitranor i papper, som en förhoppning om fred. I dagens Japan är Sasaki symbolen för atomkrigets oskyldiga offer.