Raoul Wallenbergskolan

21 oktober

Nikolaj Aleksejev

Den 21 oktober 2010 vinner juristen och HBT-aktivisten Nikolaj Aleksejev och hans organisation GayRussia det första målet om ryska homosexuellas rättigheter som tagits upp i Europadomstolen. Aleksejev hade stämt den ryska staten för att ha förbjudit Prideparaderna i Moskva.