Raoul Wallenbergskolan

11 oktober

Jaya Prakash Narayan

Den 11 oktober 1902 föds den indiske människorättsaktivisten Jaya Prakash Narayan. Under hela sitt liv arbetar han för social förändring med ickevåldsmetoder, från jordreformer för de kastlösa till grundandet av människorättsorganisationer. Vid sin död vid 77 års ålder kallas han ”hela nationens samvete”.