Raoul Wallenbergskolan

10 oktober

Ken Saro-Wiwa

Den 10 oktober 1941 föds den nigerianske författaren och miljöaktivisten Ken Saro-Wiwa. Han leder omfattande ickevåldsprotester mot den miljökatastrof som brutal oljeutvinning orsakat i hans hemtrakter. Saro-Wiwa arresteras och avrättas genom hängning 1995, trots stora internationella protester.