Raoul Wallenbergskolan

5 oktober

Václav Havel

Den 5 oktober 1936 föds dramatikern och dissidenten Václav Havel, som blir det samlande namnet för den demokratiska oppositionen mot kommunistdiktaturen i Tjeckoslovakien. Mellan 1978 och 1981 sitter han fängslad, men 1989 blir han det fria Tjeckoslovakiens första president.