Raoul Wallenbergskolan

2 oktober

Fadel Mekki al-Manasef

Den 2 oktober 2011 arresteras den saudiske människorättsjuristen Fadel Mekki al-Manasef av militärpolisen och hålls därefter isolerad. Al-Manasef arbetar med att hjälpa människor som kommit i kläm i det saudiska rättssystemet och har offentligt kritiserat både ett antal domare och justitieministern.