Raoul Wallenbergskolan

12 september

C.F. Andrews

Den 12 september 1931 anländer den brittiske missionären C.F. Andrews tillsammans med Mahatma Gandhi till ”rundabordskonferensen” i London, för att hjälpa Gandhi i förhandlingarna om indisk självständighet. Andrews var aktiv i såväl fackföreningsrörelsen som i dialogen mellan hinduer och kristna.