Raoul Wallenbergskolan

11 september

Vinoba Bhave

Den 11 september 1895 föds den indiske pacifisten och jordreformatorn Vinoba Bhave, Mahatma Gandhis vän och medarbetare i ickevåldskampen för självständighet. Bhave grundar också den så kallade Bhoodan-rörelsen, vars mål är att med fredliga metoder ge land till de jordlösa. Han avlider 1992.