Raoul Wallenbergskolan

1 september

Shen Tong

Den 1 september 1992 arresteras den kinesiske demokratiaktivisten Shen Tong när han återvänder hem till Kina. Shen var en av organisatörerna av studentdemonstrationerna på Himmelska fridens torg 1989 och flydde efter massakern. Efter hemkomsten sitter han fängslad i två månader för att sedan utvisas.