Raoul Wallenbergskolan

28 augusti

Martin Luther King Jr

Den 28 augusti 1963 håller Martin Luther King Jr sitt berömda tal ”I Have a Dream” inför en kvarts miljon åhörare i Washington, D.C. Det delvis improviserade talet blev genombrottet för medborgarrättsrörelsens kamp för lika rättigheter i USA. King sköts till döds i Memphis 1968.