Raoul Wallenbergskolan

27 augusti

Zeynab Bayzeydi

Den 27 augusti 2006 startar den iransk-kurdiska feministen Zeynab Bayzeydi sin kampanj ”En miljon namn” med målet att informera iranska kvinnor om deras rättigheter och protestera mot diskriminering. Såväl hon som andra organisatörer arresteras. Bayzeydi själv döms 2008 till fängelse.