Raoul Wallenbergskolan

25 augusti

Palden Gyatso

Den 25 augusti 1992 släpps buddhistmunken Palden Gyatso ur fängelset i Lhasa, där han suttit i 33 år för protester mot den kinesiska ockupationen av Tibet. Under fängelsetiden utsattes han regelbundet för tortyr, men han vägrade att ge upp sitt motstånd eller sin buddhistiska tro.