Raoul Wallenbergskolan

24 augusti

Simone Weil

Den 24 augusti 1943 avlider den franska mystikern och aktivisten Simone Weil på ett sjukhus i England, där hon arbetade för den franska motståndsrörelsen. Hon ville begränsa sin kost till de ransoner som civila fick i det ockuperade Frankrike, och eftersom hon redan var svag av tbc knäckte detta hennes hälsa.