Raoul Wallenbergskolan

13 augusti

Miguel Serveto

Den 13 augusti 1511 grips vetenskapsmannen och teologen Miguel Serveto i den kyrka i Genève där han lyssnat till en predikan av Calvin. Serveto hade bidragit starkt till den medicinska vetenskapen och förespråkat religiös tankefrihet, men han döms som kättare och bränns på bål 1513.