Raoul Wallenbergskolan

7 augusti

Maria da Penha

Den 7 augusti 2006 antar Brasilien en lag som får namnet Lei Maria da Penha, efter den kvinna som oförtröttligt arbetat för en modern lagstiftning till skydd för kvinnor och mot våld i hemmet. Detta sedan hon själv två gånger blivit utsatt för mordförsök av sin man. Efter en månad faller den första domen.