Raoul Wallenbergskolan

1 augusti

Anne Frank

Den 1 augusti 1944 skriver Anne Frank det sista inlägget i sin dagbok. Tre dagar senare hittar SS den judiska familjens gömställe i Amsterdam och för dem till Auschwitz. Anne dör i mars 1945 i Bergen- Belsen, femton år gammal. Annes far ser till att dagboken blir utgiven, och i dag är den en av världens mest lästa böcker.