Raoul Wallenbergskolan

27 juli

Baruch Spinoza

Den 27 juli 1656 utesluts filosofen Baruch Spinoza ur synagogan i Amsterdam på grund av sina ”blasfemiska idéer”. Några veckor tidigare hade han attackerats med kniv och kallats ”hädare”. Spinozas fritänkande om människans ansvar för sig själv lägger grunden till mycket av 1700-talets upplysningsfilosofi.