Raoul Wallenbergskolan

21 juli

Albert Luthuli

Den 21 juli 1953 öppnar ANC:s president Albert Luthuli den sjätte konferensen för samarbete mellan ANC och dess indiska motsvarighet. Som ledare för ANC fängslas Luthuli i omgångar och beläggs med reseförbud. 1961 får han Nobels fredspris för att ha hållit fast vid ickevåldsmetoder i kampen mot apartheid.