Raoul Wallenbergskolan

16 juli

Henry Morgenthau

Den 16 juli 1915 skriver den amerikanske ambassadören i Konstantinopel, Henry Morgenthau, ett telegram där han vädjar till USA att ingripa i det pågående folkmordet på armenier i Osmanska riket. Då USA inte vill bli inblandat slår han larm i New York Times och bildar en kommitté till hjälp för armenier på flykt.