Raoul Wallenbergskolan

1 juli

Roméo Dallaire

Den 1 juli 1993 får den kanadensiske generalen Roméo Dallaire befälet över FN-trupperna i Rwanda och Uganda. Trots upprepade krav tillåts han inte ingripa mot det pågående folkmordet, men han lyckas ändå rädda 32 000 människor.