Raoul Wallenbergskolan

27 juni

Helen Keller

Den 27 juni 1880 föds den amerikanska författaren Helen Keller, som blir blind och döv som litet barn. Hennes bok om hur hon lärde sig tala och tog en akademisk examen har fått stor betydelse för funktionshindrades rättigheter. Under senare delen av sitt liv var hon starkt politiskt engagerad.