Raoul Wallenbergskolan

23 juni

Anna Achmatova

Den 23 juni 1889 föds den ryska poeten Anna Achmatova i Odessa. Trots att hennes man arkebuseras och hon löper ständig risk att arresteras väljer hon att stanna i Sovjet och skriva sin poesi, som stämplas som ”borgerlig”. Från 1934 till 1940 skriver hon diktverket Requiem om Stalintidens offer.