Raoul Wallenbergskolan

18 juni

Isidor Feinstein Stone

Den 18 juni 1989 dör den 82-årige journalisten Isidor Feinstein Stone i New York. Han sågs som en av den undersökande journalistikens pionjärer, inte minst för att han på 1940-talet avslöjade att FBI rensade ut tjänstemän ur statsförvaltningen om de hade vänner som var svarta eller judar.