Raoul Wallenbergskolan

13 juni

Rafat Abbas Fageeri

Den 13 juni 2007 grips den sudanesiske människorättskämpen Rafat Abbas Fageeri från ickevåldsorganisationen Sonad, efter att han rest till staden Dongola för att undersöka morden på fyra demonstranter som protesterat mot ett dammbygge. Han släpps efter tio dagar.