Raoul Wallenbergskolan

2 juni

Rita Mahato

Den 2 juni 2007 kastas stenar mot kvinnocentret WOREC i Siraha i Nepal. Några dagar senare dyker sjuttio män upp och hotar att våldta och mörda Rita Mahato och hennes personal. WOREC grundades för att skydda misshandlade kvinnor och råda bot på Nepals stora problem med trafficking.