Raoul Wallenbergskolan

11 maj

Sára Salkaházi

Den 11 maj 1944 blir den katolska nunnan Sára Salkaházi förrådd av en grannkvinna, som avslöjar att Salkaházi har gömt judiska flyktingar i sitt hem i Budapest. Hon hade kunnat fly, men hon återvänder för att hjälpa dem hon gömt och avrättas genast av Pilkorsrörelsen.