Raoul Wallenbergskolan

7 maj

Anita Dorazio

Den 7 maj 1995 öppnar Anita Dorazio Stockholms första hemliga läkarmottagning för papperslösa flyktingar. Dorazio har arbetat aktivt för flyktingar i över fyrtio år och dessutom varit med om att bilda FARR, Flykting- och asylkommittéernas riksråd.