Raoul Wallenbergskolan

30 april

Pramoedya Ananta Toer

Den 30 april 2006 avlider Indonesiens mest kände författare, Pramoedya Ananta Toer. Under Suhartos militärdiktatur på 1960- talet förvisades han till fängelseön Buru och förbjöds att skriva, men han berättade muntligen sina nya romaner för medfångarna tills han kunde skriva ned dem och smuggla ut dem.