Raoul Wallenbergskolan

1 april

Viktória Mohácsi

Den 1 april 1975 föds romen Viktória Mohácsi i Ungern. Hon väljs till ledamot i Europaparlamentet och arbetar med att dokumentera övergrepp mot romer. På grund av upprepade dödshot tvingas hon 2012 i exil i Kanada.