Raoul Wallenbergskolan

31 mars

Dag Hammarskjöld

Den 31 mars 1953 väljs Dag Hammarskjöld till FN:s andre generalsekreterare. Under sin tid hinner han ta initiativ till fred mellan arabstaterna och Israel, få amerikanska fångar frigivna från Kina och medla i Suezkrisen. Han dör 1961 i en flygkrasch på väg till fredsförhandlingar i Kongo-Kinshasa.