Raoul Wallenbergskolan

9 mars

Franciska av Rom

Den 9 mars 1440 dör Franciska av Rom. Som romersk överklasskvinna hade hon öppnat sitt hem för de fattiga och gjort om delar av det till ett sjukhus. Så småningom grundade hon ett kloster där fattiga kunde söka vård och skydd undan pesten.