Raoul Wallenbergskolan

25 februari

Dick Sheppard

Den 25 februari 1932 skickar prästen och pacifisten Dick Sheppard och några av hans kollegor ett brev till pressen, där man uppmanar människor att gå med i en ”fredsarmé” för att hindra det kommande kriget mellan Kina och Japan. Dick Sheppard blir en samlande gestalt för olika fredsförsök fram till sin död 1937.