Raoul Wallenbergskolan

17 februari

Giordano Bruno

Den 17 februari 1600 bränns filosofen och mystikern Giordano Bruno på bål i Rom, efter att han under ett kringvandrande liv i Europa pläderat för rätten att öppet diskutera olika religiösa idéer och tankar om universums natur.