Raoul Wallenbergskolan

8 februari

Gerolamo Emiliani

Den 8 februari 1537 dör den italienske munken Gerolamo Emiliani av pesten, som han ådragit sig under sitt arbete med föräldralösa och fattiga barn. Emiliani grundade Somaschibröderna, en orden som har till uppgift att hjälpa just föräldralösa och övergivna barn.