Raoul Wallenbergskolan

7 februari

Thomas More

Den 7 februari 1478 föds filosofen Thomas More, som är mest känd för sin bok Utopia från 1516. Thomas More motsatte sig Henrik VIII:s envälde och dennes planer på att utvidga kungamakten. Henrik VIII lät avrätta More 1535.