Raoul Wallenbergskolan

30 januari

Martín Almada

Den 30 januari 1937 föds den paraguayanske juristen Martín Almada. Under Stroessners fascistdiktatur sitter han drygt tre år i fängelse, men släpps så småningom efter påtryckningar från Amnesty. Efter militärdiktaturens fall 1989 arbetar han oförtröttligt med att ställa torterare och mördare inför rätta.