Raoul Wallenbergskolan

23 januari

Oksana Tjelysjeva

Den 23 januari 2007 stänger ryska myndigheter Moskvakontoret för Rysk-tjetjenska vänskapsförbundet, som leds av journalisten Oksana Tjelysjeva. Hon har i många år strävat efter en fri journalistisk bevakning av läget i Tjetjenien och drivs nu i exil i Finland.