Raoul Wallenbergskolan

14 januari

Ülkümen Selahattin

Den 14 januari 1914 föds den turkiske diplomaten Ülkümen Selahattin. Han tjänstgör på Rhodos under andra världskriget och hjälper många judar att fly, då han som diplomat från ett neutralt land ensam konfronterar den tyska ockupationsmakten.