Raoul Wallenbergskolan

11 januari

Uma Singh

Den 11 januari 2009 blir den nepalesiska journalisten och kvinnorättsaktivisten Uma Singh knivskuren till döds i sitt hem av femton främmande män. Hon var känd som en frispråkig förkämpe för kvinnors och jordlösas rättigheter, och hennes far tros tidigare ha mördats av den maoistiska gerillan.