Raoul Wallenbergskolan

10 januari

Alice Paul

Den 10 januari 1917 leder Alice Paul en demonstration utanför Vita Huset i Washington för kvinnors rätt att rösta. Senare samma år fängslas hon, och i fängelset hungerstrejkar hon flera gånger i protest mot hur hon behandlas. Uppmärksamheten får president Woodrow Wilson att verka för att kvinnlig rösträtt införs i hela USA.