Canvas och Admentum

Inom Raoul Wallenbergskolorna använder vi Canvas som vårt digitala pedagogiska system och Admentum som vårt skoladministrativa system.  Vi har valt IT-baserade system som stödjer undervisningen i varje enskilt klassrum och för varje enskild elev, som lösgör tid och skapar kvalité för läraren och skapar delaktighet för föräldrarna i elevens kunskapsutveckling.

Nedan kan du läsa mer om dem samt få information om hjälp med inloggningar eller support.

Canvas

Canvas är Raoul Wallenbergskolornas it-system för undervisning. Canvas är ett modernt och ledande websystem för undervisning framtaget av företaget Instructure med huvudkontor i Salt Lake City, USA.

Skapat av företaget Instructure som grundades 2008 och har fler än 800 anställda.

Canvas lanserades 2011 och används av mer än 2000 universitet, skolor, och institutioner världen över. I Sverige använder bland annat Luleå tekniska Universitetet , KTH, Berghs School of Communication samt Chalmers och Mittuniversitetet.

Canvas är ett verktyg och stöd för dig som elev och vårdnadshavare då det möjliggör tillgång till planering, uppgifter, omdömen och feed back direkt med din lärare. För dig som lärare är det ett mycket bra verktyg för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Canvas ger också möjligheter för dig att dela med dig av lektionsplaneringar och ta del av andras lektions- eller kursavsnittsplaneringar.

Canvasfilm

 

Varför Canvas?

  1. Enkelt att använda
  2. Ger lärare, elever och admin nya möjligheter
  3. Mobilvänlig
  4. Tillförlitlig
  5. Förstärker lärandeprocessen
  6. Sparar tid
Logga in: https://rws.instructure.com/

För frågor om inloggning eller annan support vänligen maila: itsupport.uppsala@raoulwallenbergskolan.se

 

Admentum

Admentum är enkelt, säkert och smart. Vi har valt detta system för att frigöra tid för skolpersonalen så att de kan fokusera på det som är viktigt; mötet med eleven. Admentum innehåller flera olika delar. Läs mer om dem nedan.

Logga in: admentum.se

Hjärtat i skolan är schema och därav har det en central plats i Admentum. Mycket av den enkla navigeringen sker direkt från schemat och alla elever och vårdnadshavare har enkel tillgång till schemat via appen.

Elever som deltar i skolan lyckas bättre. Här har vi koll på närvaron och för dialogen med elev och hem. Ledighetsansökningar, sjukanmälningar och kommunikation vid ogiltig frånvaro hanteras direkt i Admentum och alla vårdnadshavare får en direktuppdatering via systemets app om eleven inte är närvarande. För att ta det ett steg längre utvecklar Admentum även ett AI som varnar vid oroväckande frånvaro.

I Admentum har man alltid tillgång till de senaste bedömningarna vid alla bedömningstillfällen av summativ karaktär. Läraren har även tillgång till tidigare summativa bedömningar för att kunna göra den mest rättssäkra betygsättningen.

Ingen elev ska falla mellan stolarna! Täta kunskapsuppföljningar är ett sätt för att undvika det. Varannan månad uppdateras prognosfunktionen för att alla, mentor, elev vårdnadshavare samt rektor ska ha bästa möjligheter för tidiga insatser och rätt stödåtgärder i ett led att ingen elev ska lämnas efter eller hållas tillbaka.

För frågor om inloggning eller annan support vänligen maila: itsupport.uppsala@raoulwallenbergskolan.se