10 december, 2017

RWS etablerar samarbete med skolor i Indien

RWS har tagit första steget mot ett samarbete med skolor i Indien. Det skedde genom ett kontaktskapande besök i Delhi, Indien av Eva Arfwedson, rektor RWS Järvastaden, Ulrika Nimstrand, bitr rektor RWS Bromma och Per Egon Johansson, VD, i början av december. Syftet med resan var att lägga grunden för ett framtida utbyte och samarbete med skolor i Indien.
En av grundstenarna i RWS verksamhet är internationellt utbyte och samarbete. Målet är att öka våra svenska elevers kunskap om och förståelse för levnadsvillkor i andra länder, som exempelvis Indien. Ambitionen är att elever och personal ska få möjlighet att lära känna människor och kulturer från andra länder och därmed lägga grunden för att våra elever ska bli trygga i det globala perspektivet på livet.

Första besöket var på en ytterst framgångsrik privat skola i Delhi som heter Delhi Public School, Noida (DPS Noida). Skolan har ca 5 000 elever från förskola (3,5 års ålder) t o m gymnasiet (College). I DPS-koncernen finns 220 olika skolor i Delhi och övriga Indien. Vi träffade ledningen för skolan med rektor och styrelseordförande i spetsen och diskuterade vårt framtida samarbete med elev- och lärarutbyte, samt ett gemensamt arbete omkring mänskliga rättigheter.

Sedan besökte vi en skola – Deeppalaya School – några mil utanför Delhi, som ligger i ett muslimskt område med mycket stor fattigdom. Skolan, som idag har ca 1 000 elever, grundades av en katolsk präst för ett antal år sedan och vänder sig enbart till verkligt fattiga människor. En stor del av barnen är hemlösa utan familj och bor därför på ett internat på skolan. Skolan har elever från förskola (3,5 års ålder) t o m gymnasium (18 års ålder). Den indiska staten stöder inte denna typ av skolor, utan finansiering sker genom sponsoring av olika slag. Vi träffade ledningen för skolan och för den organisation som driver skolan. Ambitionen är att undersöka möjligheterna för RWS och dess elever att sponsra skolan och dessutom etablera studiesamarbete baserat på modern teknik med skype, videokonferenser m m.

Vi gjorde också ett besök på ett universitet i Delhi som heter Jamia Hamdard University. Vi träffade universitetsledningen och rektorn för ett av universitetets institutioner, Jamia Hamdard Nursing College. Avsikten är att undersöka möjligheterna att etablera samarbete med RWS framtida gymnasieverksamhet.

Resan avslutades med ett intressant möte med ledningen för den svenska ambassaden i Indien. Indien är ett expansivt och dynamiskt land som kommer att ha mycket stor betydelse i den globala ekonomin i framtiden. 180 svenska företag och organisationer är idag verksamma i Indien och ambassaden ser mycket positivt på att RWS utveckla samarbete med indiska skolorganisationer. De erbjöd oss hjälp med att skapa kontakter med relevanta företrädare för det indiska samhället.

Nästa steg i vårt internationaliseringsarbete blir att presentera våra intryck och erfarenheter för rektorer och förskolechefer inom RWS för att gemensamt utröna på vilket sätt vi ska utveckla samarbete med våra nya fina vänner i Indien.