10 februari, 2019

RWS etablerar högstadium i Bagartorp, Solna

I augusti 2017 startade vi inom RWS F-6 skola och förskola i Järvastaden i norra Solna. Vi fick då Solna stads förtroende att etablera den enda grundskolan i denna framväxande stadsdel i Järvastaden. För oss inom RWS var det ett genombrott eftersom detta var första gången vi fick ett direkt uppdrag att ta ansvar för grundskolan i en hel stadsdel. Normalt hade kommunen själva byggt och driftat skolan, men nu fick vi, som sagt, förtroendet. Redan från start kännetecknades grundskolan och förskolan av högsta kvalitet tack för en ytterst professionell ledning och medarbetarstab. Skolan är enormt populär och elevköerna väldigt långa. Redan från start har vi haft ambitionen att också etablera högstadium, och därför har vi fört samtal om detta med ledningen för Solna stad under lång tid. Och nu är det i princip klart. Solna stads stadsledningsförvaltning har nämligen lagt ett förslag till Kommunstyrelsen om att Raoul Wallenbergskolan ska erbjudas möjlighet att etablera en högstadieskola i Bagartorp i partnerskap med Hemsö Fastigheter. Skolan kommer att ligga på den tomt i Bagartorp där det tidigare funnits en kommunal låg- och mellanstadieskola. Skolan kommer att heta Raoul Wallenbergskolan Bagartorp och bestå av årskurserna 7-9. De nybyggda lokalerna innefattande både skollokaler, idrottshall och fritidsgård och kommer att stå klara till den 1 juli 2021. Hemsö Fastigheter kommer att bygga och förvalta skolbyggnaderna och vi kommer att tillsammans fullfölja vår satsning på att göra den till en ”skola mitt i byn” precis som RWS och RWF Järvastaden.